Uw Communicatie Coach “Verder komen met eigen mensen”

 “Sinds enkele maanden ben ik verantwoordelijk voor de afdeling Customer Services. We zijn gestart met een intensief organisatiebreed programma om alle 3500 medewerkers klantgericht te maken.

Na enkele maanden kreeg ik uit de organisatie het signaal dat veel mensen niet wisten wat, waarom en vooral hoe we de klantgerichtheid wilden vergroten. Er Medewerkers konden alle informatie door de vele veranderingen niet goed meer plaatsen.

Ik sprak hierover met Jenneke van Dongen. Samen met haar kwam ik erachter, dat diverse afdelingen geen belang hadden bij een verandering en niet begrepen waarom het ook voor hen belangrijk was. We hadden onvoldoende nagedacht over hoe we de boodschap moesten ‘verkopen’. We wisten ook niet hoe we de aandacht van zoveel managers en medewerkers moesten vasthouden en hen motiveren actief mee te doen.

Onder leiding van Jenneke heeft mijn afdeling een degelijk onderbouwde  communicatieaanpak geschreven op een paar A-4tjes. Ze dacht samen met het team na over een slimme strategie, communicatiemijlpalen en pas daarna over de middelen die daarbij horen. Dit is omarmd door de Stuurgroep en we gingen aan de slag volgens de praktische communicatiematrix. Heel overzichtelijk en ook voor mij als niet communicatiemens een houvast. Jenneke greep in als we moesten bijsturen en gaf advies over tussentijdse ontwikkelingen.

We hebben geleerd dat communicatie meer is dan het zenden van berichten en inzetten van ‘leuke’ activiteiten, zoals een conferentie, mooie folder of een verhaal op de ‘zeepkist.’ Ik heb me erover verbaasd dat ons project met minder budget uiteindelijk meer bekendheid en aandacht kreeg. Dat er zoveel bij communicatie komt kijken had ik niet verwacht.

Toen we de eerste resultaten van klantgericht werken zagen, begreep ik dat we onze successen moesten uitdragen. ‘Niets heeft zoveel succes als succes’, was het motto van Jenneke.

Door de inzet van de communicatiecoach hebben we precies die expertise ingezet, die we zelf niet in huis hadden. Echter, wel samen met en door eigen mensen. En Jenneke zorgde voor afstemming en betrokkenheid van de centrale communicatieafdeling.

We vonden communicatie steeds leuker en zien het niet meer als een extra last. Zelf heb ik vooral geleerd dat bij veranderingen iedere fase zijn eigen communicatievormen heeft, dat we steeds creatief moeten zoeken naar wegen om onze boodschap te laten landen.”

 

Manager Customer Services van een grote logistieke organisatie

COM
MU
NI
CA
TIE


BUSKEN HUETLAAN 9 1401 BB Bussum 06 51 09 90 18 info@uwcommunicatiecoach.nl